OpCie

v.l.n.r. Fernando Gabriël, Bas Vullings, Gijs Ploumen, Evan Ackermans, Sophie Sliepenbeek, Yvet Renkema 

Huidige commissieleden:

  • Bas Vullings
  • Guus Heijnen
  • Sophie Sliepenbeek
  • Yvet Renkema
  • Evan Akkermans

De OpleidingCommissie (OpCie) is een commissie die de kwaliteit behartigt van de Bachelor Agrotechnologie en Master Biosystems Engineering. De commissie bestaat uit de opleidingsdirecteur, studieadviseur, vijf docenten uit belangrijke leerstoelgroepen en vijf studenten. Als studentleden van de OpCie proberen we alle studenten van de opleiding te vertegenwoordigen.

Eén keer per periode heeft de OpCie een vergadering, waarin alle aspecten van de opleiding aan bod komen. Vast onderdeel van deze vergadering zijn vak evaluaties en opmerkingen die de OnderwijsKwaliteitsCommissie (OKC) over vak evaluaties geformuleerd heeft. Naar aanleiding van deze vak evaluaties kunnen we uiteindelijk beslissen een vak aan te passen of het vak helemaal niet meer af te nemen bij de betreffende leerstoelgroep.

Daarnaast vergaderen we ook over andere aspecten van de opleiding. Zo hebben wij bijvoorbeeld inspraak bij de benoeming van een nieuwe leerstoelgroephouder en bedenken we hoe we de instroom van bachelor- en masterstudenten beter en constanter kunnen maken.

We spreken ook over vragen die universiteits-breed gesteld worden. We geven dan advies over maatregelen die de universiteit wil invoeren om bijvoorbeeld studiesucces te verhogen. We rapporteren actuele ontwikkelingen in de Kleine Rigro (KR) en in de Algemene Leden Vergadering (ALV).

Ons belangrijkste doel is om de opleiding voortdurend te verbeteren en hem tot de beste van Nederland te laten behoren!

Als je vragen, opmerkingen of suggesties hebt, laat het ons gerust weten!

Geverifieerd door MonsterInsights