Privacyverklaring

De privacyverklaring van Heeren XVII is een wettelijk verplicht document dat de bescherming van persoonlijke gegevens waarborgt. Deze verklaring benadrukt het engagement van de vereniging om de privacy van haar leden te respecteren en zorgvuldig om te gaan met de verzamelde gegevens.

In overeenstemming met de wettelijke vereisten beschrijft de verklaring welke persoonlijke informatie wordt verzameld, zoals naam, contactgegevens en studie-informatie. De vereniging benadrukt dat deze gegevens uitsluitend worden gebruikt voor specifieke en legitieme doeleinden, zoals het informeren over evenementen, het onderhouden van de verenigingsrelatie en het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Daarnaast wordt aandacht besteed aan de beveiliging van de verzamelde gegevens, waarbij passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om ongeoorloofde toegang en misbruik te voorkomen. De privacyverklaring verzekert de leden dat hun informatie niet zonder hun toestemming aan derden zal worden doorgegeven, tenzij wettelijk verplicht.

Ten slotte biedt de verklaring informatie over de rechten van de leden met betrekking tot hun persoonlijke gegevens, zoals het recht op inzage, correctie en verwijdering. Hiermee waarborgt Heeren XVII een transparante en respectvolle omgang met de privacy van haar leden.

Geverifieerd door MonsterInsights