Vereniging

Heeren XVII

Heeren XVII is de studievereniging van de BSc Agrotechnologie en MSc Biosystems Engineering en is daardoor verbonden aan Wageningen University & Research. Heeren XVII heeft momenteel 300 leden waarvan er 150 betrokken zijn bij de vereniging, ook wel actieve leden genoemd. Deze leden leveren hun bijdrage aan de vereniging door deelname in een zestiental commissies waaronder de Almanakcommissie, Redactie, Lustrumcommissie, Bedrijvendagcommissie, Sport- en Activiteitencommissie, de Binnenlandse Excursiecommissie, Datacommissie en de Opleidingskwaliteitcommissie. Heeren XVII organiseert in samenwerking met bedrijven thema avonden, excursies, bedrijvenmarkten en bedrijvendagen. Op deze manier stimuleren wij het contact tussen het bedrijfsleven en de studenten. Op thema-avonden worden bedrijven uitgenodigd om over hun bedrijf te vertellen en hun visie toe te lichten op het aangedragen thema van die avond. Wij organiseren jaarlijks vijf dagexcursies, waarop we twee bedrijven bezoeken. Ook dragen wij actief bij aan de organisatie van allerlei evenementen zoals de techniekbeurs AgroTechniek Holland, de NVTL- studiedag en de Dag van de Precisiebemesting.  

De opleiding

Studenten aan de BSc Agrotechnologie en de MSc Biosystems Engineering genieten een brede opleiding met een technische basis gericht op plant, dier en leefomgeving. Het streven is om actief te zoeken naar innovatieve en duurzame oplossingen binnen de agrarische sector én daar buiten! Agrotechnologie en Biosystems Engineering zijn opleidingen waar studenten worden klaargestoomd om met een frisse, brede visie enthousiast aan de slag te gaan in het bedrijfsleven. In de vrije keuzeruimte binnen de studie is er de mogelijkheid om te kiezen uit verschillende richtingen zoals: robotisering/automatisering, agrarisch systeem design, business en management, biobased technology, logistiek, klimaat controle en nog veel meer. De studie omvat dus een breed scala aan vakgebieden. Veel studenten kiezen ervoor om meerdere richtingen te combineren in de eerste jaren van hun studie, om uiteindelijk bewust een keuze te kunnen maken voor hun specialisatie. Dit maakt een afgestudeerd Agrotechnoloog een veelzijdig inzetbare kracht! 

Schakel tussen student & het bedrijfsleven

Studenten van de studies Agrotechnologie en Biosystems Engineering hebben vaak affiniteit met de praktijk. Een groot gedeelte van de studenten is part-time werkzaam of heeft gewerkt in de agrarische sector. Door deze achtergrond hebben veel Agrotechnologen en Biosystems Engineers een degelijke praktische basis die zij kunnen combineren met universitaire kennis en inzichten. Dit maakt (afgestudeerde) Agrotechnologen en Biosystems Engineers tot mensen met een uniek kennispakket, dat bestaat uit zowel een mooie basis praktijk kennis en van kwalitatief niveau theoretische kennis.  

Duurzaamheid

Op Wageningen University & Research staat innovatie richting een duurzamere samenleving centraal. Binnen de studies Agrotechnologie en Biosystems Engineering ligt de focus vooral op voedselproductie en procesinnovatie. Als Agrotechnoloog en Biosystems Engineer, leren wij hoe we systemen efficiënt laten werken en reststromen te minimaliseren/hergebruiken. Tijdens de opleiding leren wij niet alleen naar het probleem en de oplossing te kijken, maar ook naar de gevolgen daarvan.  

Naamsbekendheid

Agrotechnologen en Biosystems Engineers zijn breed opgeleid en hebben passie voor de agrarische sector. Via Heeren XVII kunt u deze studenten al in een vroeg stadium bereiken en naamsbekendheid creëren. Wij verwachten dat onze studenten een bijdrage kunnen leveren aan uw bedrijf. Dit kan in de vorm van een afstudeeropdracht, stage of als toekomstig werknemer. Daarnaast beschikken wij over een interessant netwerk binnen de agrarische sector. Van korte lijntjes met het (ouderlijk) landbouwbedrijf, connecties binnen de universiteit tot aan tijdens de stage opgebouwde relaties met het bedrijfsleven. Deze relaties kunnen voor uw bedrijf toegevoegde waarde hebben. De agrarische wereld is groot en kent veel vakgebieden, zowel nationaal als internationaal. Agrotechnologen en Biosystems Engineers zullen positieve invloed hebben op het netwerk van uw bedrijf. 

Bij vragen kunt u ons bereiken via heeren.xvii@wur.nl 

Geschiedenis

Op 1 april 1965 werd in café Onder de Linden te Wageningen de vereniging Heeren XVII opgericht als studievereniging van de toenmalige studie Landbouwtechniek.
Het doel van de vereniging was enerzijds de onderlinge band tussen de studenten in de Landbouwtechniek te versterken en anderzijds de contacten met de hoogleraren en de staf te verbeteren.
De vereniging dankt haar naam aan het feit dat tijdens de oprichting alleen mannen (heren dus) deze studie volgden.
Daarnaast was de studie Landbouwtechniek destijds de 17de studie in Wageningen.

Het bestuur

Het bestuur van Heeren XVII kent verschillende taken. Op de eerste plek komt het in goede banen leiden van de vereniging. Wat gedaan wordt door intensief contact met de commissies. Ook is het bestuur het eerste aanspreekpunt voor relaties buiten de verenigingen. Zij houdt bijvoorbeeld contact met de andere studieverenigingen van Wageningen Universiteit, de Nederlandse Vereniging Techniek in de Landbouw (NVTL), bedrijven en instellingen en de organisaties binnen Wageningen Universiteit. Door het jaarlijks uitbrengen van een CV-boek probeert Heeren XVII bijna afgestudeerden onder de aandacht van het bedrijfsleven te brengen. Een andere functie van het het bestuur is er voor zorgen dat er nieuwe studenten komen, door drie keer per jaar meeloopdagen te organiseren en aanwezig te zijn op de opendag.

Commissies

Heeren XVII is een heel aantal commissies rijk. De commissies van Heeren XVII zorgen ervoor dat de vereniging draaiend blijft en de leden elkaar kunnen treffen bij verschillende activiteiten. Tevens houden onze commissies de kwaliteit van het onderwijs in de gaten en organiseren ze interessante thema-avonden en excursies.

Geverifieerd door MonsterInsights