Partner worden

Als bedrijf is er de mogelijkheid om te adverteren in ons verenigingsblad “Haitech”, almanak(jaarboek) of met een banner op deze website. Dit geeft ook de mogelijkheid om gebruik te maken van ons online netwerk in Linkedin, waar met name Agrotechnologen met werkervaring actief zijn. Als partner mag u ook vacatures sturen die wij zullen verspreiden onder onze master-studenten.

Daarnaast organiseert HeerenXVII een aantal activiteiten om de interactie tussen bedrijven en studenten te vergroten.

Iedere 2,5 jaar organiseert HeerenXVII een Bedrijvendag. De volgende bedrijvendag zal gehouden worden tijdens ons 11e lustrum in juni 2021. Tijdens deze dag zal er een symposium plaatsvinden, plus een bedrijvenmarkt waarin een aantal bedrijven de kans krijgen om zich te presenteren aan studenten Agrotechnologie. Tevens wordt er elke 2,5 jaar een bedrijvenborrel georganiseerd. Als uw bedrijf interesse heeft om deel te nemen aan deze bedrijvendag of bedrijvenborrel, kunt u contact op nemen met Heeren XVII. Hier kunt U ook terecht bij interesse of voor een uitgebreidere uitleg van advertentiemogelijkheden.