Geschiedenis

Op 1 april 1965 werd in café Onder de Linden te Wageningen de vereniging Heeren XVII opgericht als studievereniging van de toenmalige studie Landbouwtechniek.
Het doel van de vereniging was enerzijds de onderlinge band tussen de studenten van Landbouwtechniek te versterken en anderzijds de contacten met de hoogleraren en de staf te verbeteren. De vereniging dankt haar naam aan het feit dat tijdens de oprichting alleen mannen (heren dus) deze studie volgden. Daarnaast was de studie Landbouwtechniek destijds de 17de studie in Wageningen.

Tegenwoordig staat Heeren XVII nog steeds voor hetzelfde doel als waarvoor het in 1965 is opgericht: het verbinden van de onderlinge studenten en het bedrijfsleven. Inmiddels heeft Heeren XVII ruim 300 leden waarvan de helft betrokken is bij de vereniging in de vorm van het leveren van een bijdrage aan de vereniging middels het deelnemen in commissies en aan activiteiten. Met behulp van haar leden organiseert Heeren XVII regelmatig activiteiten, thema-avonden, excursies en bedrijvendagen. Op deze manier leert éénieder kennis maken met elkaar en interessante sector binnen de landbouw en techniek. Eén keer in de vijf jaar wordt de verjaardag van Heeren XVII gevierd middels een lustrum. Hierbij wordt een zeer gevarieerd programma van 10 dagen opgezet door de Lustrumcommissie.

 

Binnen de vakgroep Agrotechniek en -fysica (anno 2014 opgesplitst in de leerstoelgroepen Farm Technology Group en Biomass Refinery and Process Dynamics) wist men niet precies wanneer de voormalige studie Landbouwwerktuigbouwkunde opgericht was. Uiteindelijk is via de Post- en Archiefdienst van de Landbouwuniversiteit (hedendaags Wageningen University & Research) gevonden dat in het programma voor het studiejaar 1957-1958 voor het eerst melding gemaakt werd van richting XVII, Landbouwwerktuigkunde. Hierin is te vinden dat op 19 juli 1956 bij koninklijk besluit onder andere de richting XVII, Landbouwwerktuigkunde is opgenomen. De hoogleraar in de Landbouwwerktuigkunde was toentertijd al sinds 1951 prof.ir. G. Riemer (overleden in 1981).

 

Geschiedenis van de studie

In de aanvullingen en verbeteringen van de Landbouwhogeschool Wageningen Gids 1970-1971 is te zien dat de naam ”richting XVII, Landbouwwerktuigkunde” gewijzigd is in ”N-32, Landbouwtechniek”. Hierna heeft de studie nog vele naamsveranderingen, codewijzigingen en studieduurveranderingen ondergaan om voorlopig te eindigen bij de huidige studie Agrotechnologie. Zie onderstaande tijdlijn voor een compleet overzicht.

1956
Landbouwwerktuig-bouwkunde

Studiecode: XVII
Studieduur: 5 jaar

1970
Landbouwtechniek

Studiecode: N32
Studieduur: 5 jaar

1982
Landbouwtechniek

Studiecode: L14
Studieduur: 4 jaar

1989
Landbouwtechniek

Studiecode: L60
Studieduur: 4 jaar

1995
Landbouwtechniek

Studiecode: L60
Studieduur: 5 jaar

1997
Landbouwtechnische wetenschappen

Studiecode: L60
Studieduur: 5 jaar

2000
Technologie & Milieumanagement

Studiecode: TM
Studieduur: 5 jaar

2002
Agrotechnologie

Studiecode: BAT/MBE
Studieduur: 3 jaar/2 jaar

Geverifieerd door MonsterInsights