WebCie

Huidige commissieleden:
    • Luuk Köning
    • Bram Nelissen
    • Lars van den Bosch 

De Webcommissie is verantwoordelijk voor deze website. Om te zorgen dat de website up-to-date blijft worden er regelmatig foto’s en ook Haitech geüpload door de commissie leden. De website is het digitale visite kaartje voor bedrijven en studenten. Het design van de site valt dan ook binnen onze taak. Om te zorgen dat Heeren XVII zijn digitale voorsprong blijft behouden vernieuwt de commissie continu de website. 

Geverifieerd door MonsterInsights