KCC

v.l.n.r.  Dèstn Mulder, Rick Vendrig, Sander Hofhuis

Huidige commissieleden:

  • Sander Hofhuis
  • Luuk Köning
  • Rick Vendrig

De Kas Controle Commissie is geen commissie waar je als lid wekelijks mee te maken zult krijgen, ze zal nooit een activiteit of borrel organiseren. Indirect echter heb je elke dag te maken met de Kas Controle Commissie. Deze commissie zorgt er namelijk voor dat alle geldstromen binnen Heeren XVII financieel verantwoord blijven. De penningmeester zorgt in eerste instantie voor alle geldstromen, maar de KCC controleert het werk dat hij verricht om er zeker van te zijn dat er geen financiële problemen zullen ontstaan binnen de vereniging. Zo worden alle aanvragen voor subsidies voor bijvoorbeeld de activiteiten en uitstapjes gecontroleerd op geldigheid en of in deze aanvraagprocedures geen belangrijke punten worden overgeslagen. Daarnaast maakt iedere commissie een begroting en afrekening voor het collegejaar. Deze worden uiteraard gecontroleerd, waarbij het belangrijkste criterium is dat de bedragen aan beide kanten van de balans gelijk moeten zijn.

Aan het begin van ieder collegejaar begint de belangrijkste taak van de KCC, namelijk het controleren van de eindafrekening van Heeren XVII voor het voorgaande collegejaar. Het doel is om hierbij niet alleen de penningmeester te wijzen op de fouten, maar ook het uitzoeken waar de fouten vandaan komen. Uiteindelijk mag het resultaat er altijd weer zijn; een kloppende eindafrekening die het mogelijk maakt om de studievereniging Heeren XVII weer een jaar te laten draaien.

Geverifieerd door MonsterInsights