HeerenXVII

Studievereniging BSc Agrotechnologie & MSc Biosystems Engineering
English DutchHeerenXVII
Lustrum


Van 4 tot 11 juni 2020 zou de studievereniging haar 55-jarig bestaan vieren. Het Lustrum gaat dus niet door dit college jaar.
De Lustrumcommissie is al vanaf september bezig met het organiseren van het Lustrum en zal hier regelmatig nieuwe informatie geven over de Lustrumactiviteiten.

Voor meer informatie zie de website van het 11e lustrum der HeerenXVII: link .

Marel Webcie der HEEREN XVII Hatchtech