After Lustrum

The current after lustrum committee consists of:

  • Niek Fierkens
  • Boudewijn Benjamins
  • Jowi van Heugten
  • Ben Bourkamp

Heeren XVII bestaat al vanaf 1 april 1965 toen de vereniging werd opgericht in café Onder De Linden te Wageningen.
Om het bestaan van deze prachtige vereniging te vieren, wordt iedere vijf jaar een lustrum gevierd.
Het lustrum is een week vol met mooie activiteiten die nog tot ver na de studententijd als één van de mooiste weken uit het leven van een techneut herinnerd zal worden.
Maar het lustrum is niet enkel bedoeld voor de leden van Heeren XVII, er worden ook dingen georganiseerd voor bedrijven, afgestudeerden en familie.
Elk lustrum zijn er een aantal vaste waarden die elk jaar terug komen.
Omdat niet alle activiteiten dit jaar mogelijk waren is de Afterlustrumcommissie in het leven geroepen.
Deze commissie zal er voor zorgen dat deze machtig mooie activiteiten toch nog door kunnen gaan.

Groetjes, De 1e After lustrumcommissie der Heeren XVII